Onzindelijkheid

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

Onzindelijkheid

Zindelijkheidstraining voor een volwassen hond of een puppy zijn is principe gelijk!

 

Of u nu een Nederlandse, Chinese of Spaanse hond neemt ze hebben één overeenkomst. Welke taal u ook tegen ze spreekt ze begrijpen er echt geen snars van!

 

Stel u voor, iemand gaat in het Chinees tegen u schelden en stampvoeten, de man is helemaal door het dolle heen! U hebt geen flauw idee wat er aan de hand is. Om zijn woorden kracht bij te zetten begint de man u zelfs te slaan. Maar eerlijk is eerlijk, als sloeg hij uw hoofd er helemaal af dan snapte u nog niet wat hij bedoelde.

 

De volgende dag, hetzelfde laken een pak……en na verloop van dagen snapt u nog niet wat er aan de hand is. Die man blijft maar ratelen en slaan………..u wordt alleen maar onzekerder en onzekerder en uiteindelijk waarschijnlijk ook angstig.

Wanneer die persoon u nu doormiddel van een schouderklop had duidelijk gemaakt op het moment dat u het wel goed deed, had dat aan beide kanten een hoop tijd, ellende en verdriet bespaard. Vermoedelijk was diezelfde man dan al lang uw beste vriend geweest!

 

Wij proberen onze honden dingen te leren door middel van belonen. Een hond wil alles doen om zijn baas te plezieren en daar kunnen wij mooi gebruik van maken. Het is de bedoeling dat u de beste vriend van uw hond wordt en omgekeerd!

 

Wilt u een bepaald gedrag terug zien bij uw hond dan kun je dat heel eenvoudig bewerkstelligen door hem meteen uitvoerig te belonen. Straffen ( en niet slaan) heeft alleen zin op heterdaad zodat de hond meteen snapt wat u bedoelt. Reageren op iets dat meer dan 5 seconden geleden is kan zelfs de slimste hond niet begrijpen. Het enige dat u hiermee bereikt is dat u een onzekere en labiele hond krijgt. En dat willen we nu juist voorkomen.

 

Probeer als volgt te denken. Wanneer uw hond binnen plast dan is dat omdat u hem niet in de gaten heeft gehouden. Realiseer u bijvoorbeeld dat uw hond na een nacht slapen nodig moet plassen. Uw hond is nog niet zindelijk, dus u trekt snel iets aan en gaat nog voordat de hond gaat rondlopen met hem naar buiten. Het zal niet lang duren of hij zal echt zijn lading kwijt moeten!! U beloont hem super enthousiast en geeft hem iets wat hij enorm lekker vindt. U blij en hond blij!! Op dat moment beseft de hond dat hij iets heel goed heeft gedaan. Maar realiseer u wel dat hij nog steeds niet weet dat het binnen niet en buiten wel mag. Het zou zomaar kunnen dat de hond de volgende keer op uw kleed gaat zitten plassen en verwacht een beloning te krijgen. Het duurt even voordat hij die link gaat leggen!! Wanneer uw hond buiten niet wil plassen, kunt u het beste op één plek blijven staan om teveel prikkels te voorkomen.

 

Vervolgens gaat u naar binnen en houdt u uw hond nauwlettend in de gaten. (en dat kan niet wanneer u aan de computer zit of een boek aan het lezen bent). Gaat de hond liggen, dan is er niets aan de hand, Maar oh wee als hij op gaat staan en een beetje gaat dralen!! Mocht hij gaan zitten om iets te doen, ga meteen naar hem toe en neem hem mee naar buiten!! U hebt nu de eerste aanwijzingen gegeven dat binnen plassen niet de bedoeling is. Meteen gaat u met de hond naar buiten. En nu komt het lastige; u moet net zo lang buiten blijven tot hij plast en dat kan zeker in het begin wel even duren.

 

Tijdens het plassen roept u enthousiast “mooi plasje!! “ en geeft u hem het lekkerste stukje worst dat u voor hem kon bemachtigen!! …..Geloof me, het wordt de hond al stukken duidelijker!!

 

Houd dit een aantal dagen consequent vol en u zult heel snel positief resultaat boeken en zelfs heel snel op commando kunnen laten plassen. Mocht uw hond u toch voor zijn…..dan moet u kwaad zijn op uzelf…..u had niet opgelet!! Zie het als een uitdaging om u niet te laten verrassen!!

 

Nu begrijpen wij ook wel dat het niet altijd mogelijk is om een oogje in het zeil te houden. Daarom is het heel fijn wanneer uw hond een lekkere eigen plek heeft in de vorm van een bench. Met een benchtraining kunt u uw hond leren dat dit zijn eigen knusse plek is. De bench is niet voor straf, de bench moet leuk zijn. Kunt u uw hond even niet in het oog houden, laat hem dan in de bench. Het is zijn nest en een hond zal van nature zijn eigen nest niet bevuilen.

 

Mocht dit wel het geval zijn dan zou de oorzaak wel eens medisch kunnen zijn.

 

Zindelijkheidstraining staat of valt met het voorkomen van plassen in huis. Hoe meer tijd u besteedt aan het in de gaten houden van de hond en het dus tijdig naar buiten brengen van de hond, hoe sneller de hond zindelijk zal

 

Mijn hond plast stiekem binnen en doet niets tijdens de wandeling

Er is ook nog een categorie honden die zo vreselijk mishandeld werden wegens onzindelijkheid dat ze nooit hun behoefte zullen doen wanneer iemand kijkt. Er is ons een geval bekend van een voormalige fok-teef die heel haar leven in een kennel had doorgebracht. Deze werd door haar nieuwe baas zo vreselijk gestraft wanneer ze haar behoefte binnen deed dat ze het helemaal niet meer durfde in het bijzijn van haar baas (ze kende namelijk het verschil tussen binnen en buiten niet).

 

Al gingen ze 3 uur met haar wandelen dan deed ze nog niets. Op het moment dat haar baas binnen kwam en de jas op de kapstok hing, ging de hond snel achter een stoel of bank zitten. Uiteindelijk moest de hond weg.

De volgende baas had gelukkig heel snel in de gaten wat er aan de hand was! De eerste tijd werd ze consequent in de bench gehouden en ieder half uur buiten gezet. Op den duur had ze geen keuze en ging ze in de tuin achter een struik zitten. Dit leverde een heerlijk stuk worst op en de luxe dat ze zo’n anderhalf uur los mocht lopen in huis.

Binnen 14 dagen was ze helemaal zindelijk!! Er ging een wereld voor het hondje open dat ze eindelijk haar behoefte kon doen zonder angst!

 

Deemoedsplas

Deemoedsplassen is geen onzindelijk gedrag. Het behoort tot de normale communicatie van honden. Onderdanigheid of dominantie communiceert een hond met zijn houding en met zijn gedrag. Als een hond zich erg onzeker of bang voelt of zich enorm onderdanig wil opstellen kan de hond zijn urine laten lopen. Het is gedrag wat u soms ziet als u, of bezoek, begroet wordt of als er drukte in huis is, wat de hond opwinding geeft en onzekerheid. Als een hond in contact zomaar zijn plas laat lopen is dat dus een gebaar van overgave of angst. Dat kan en mag u nooit straffen. Daarmee maakt u het de hond namelijk wel erg moeilijk. Zich lager maken dan dat hij deed door te plassen kan immers haast niet en door straf lijkt u dat wel van de hond te vragen.

 

Het plassen zal dan dus toenemen en er ontstaat een probleem wat nog maar zeer moeilijk te keren valt. Totale miscommunicatie!

 

Natuurlijk is het heel vervelend als thuis komt dat uw hond bij het begroeten wat urine laat lopen. Dit kan zowel bij jonge hondjes als bij volwassen honden voorkomen. Voor honden is het heel belangrijk dat de rangorde-verhouding met de baas duidelijk is. Een hond die onderdanig, deemoedig, van aard is, zal zijn baas willen laten blijken dat hij de baas als veel hoger in rang ziet. Deemoedplassen is vanuit de hond bezien een vriendelijk gebaar naar de baas: "Ik zie jou als een hele hoge baas, ik ben veel lager in rang!".

 

Wanneer u de hond hiervoor zou straffen zal hij absoluut niet begrijpen dat u boos wordt wanneer hij naar u een heel vriendelijk, onderdanig gebaar maakt. Door de hond te corrigeren zou u heel erg benadrukken dat u vindt dat u de hoogste in rang bent. Hierdoor krijgt de hond nog meer de neiging om u te tonen dat hij dat ook vindt en dus zal de hond alleen maar extra gaan plassen!

 

Toch zijn er wel een aantal mogelijkheden om het deemoedplassen bij de hond te verminderen. De meeste zijn er op gebaseerd dat u geen (onbedoelde) dominante gebaren maakt naar de hond.

 

 

* Kijk uw hond niet recht aan wanneer u binnenkomt.

Aankijken is voor een hond dominant, uitdagend gedrag.

Hij kan hierop reageren door u zijn deemoed te tonen en dus te

gaan plassen.

 

 

* Maak geen gebaren van bovenaf: aai de hond niet over zijn kop

en ga niet over hem heen hangen. Alle gebaren van bovenaf

zijn voor een hond weer dominante gebaren, waarmee u hem

‘uitnodigt’ om zich deemoedig te gedragen.

 

 

* Negeer de hond bij binnenkomst. Wanneer u niet direct contact

maakt met de hond, heeft hij geen reden om direct zijn deemoed

te tonen. Begroet de hond pas wanneer u zit, of wanneer u door

de knieën bent gegaan. U bent dan voor de hond fysiek minder

groot (hoog) en daardoor straalt u minder dominantie uit.

 

 

 

 

Belangrijk

Een hond moet zich thuis voelen in de roedel. Is dat niet het geval dan zal de hond de omgeving van zijn roedel niet als het zijne beschouwen. In dat geval is er geen reden om je ontlasting op te houden.

Heeft u een nieuwe volwassen hond in huis genomen dan kan het zo zijn dat hij/zij in de eerste drie weken in huis plast/poept. Zodra hij zich thuis voelt zal hij daarmee stoppen. Een hond die zich toch in huis blijft ontlasten heeft in de meeste gevallen een voor hem onduidelijke rang in de roedel. Belangrijk in dat geval is om een samenwerkingsrelatie op te bouwen. Daarnaast kunt u op de plaats waar hij zich ontlast zijn voerbak neerzetten. Een hond zal nooit over zijn eigen voer poepen. Mocht er nog een plek zijn waar hij zich ontlast dan kunt u daar zijn mand neerzetten of waterbak. Natuurlijk kan de oorzaak ook medisch zijn maar daar ben ik in het bovenstaande niet vanuit gegaan

Het aanbod van de honden is heel groot, zo'n 850 op jaarbasis (uiteraard komen er ook heel veel katten).

In 2005 bleek dat gemeente La Nucia een contract had getekend met een asiel in Alicante om de straten vrij te houden van honden en katten. Onder druk (protest- en handtekeningenacties) van dierenbeschermers ter plaatse (waaronder Sphoek vrijwilligers) heeft de gemeente besloten een asiel te bouwen.

 

Het asiel kwam eind 2005. In maart 2006 werd het geopend. Sinds die tijd wordt het gerund door Spaanse en Nederlandse vrijwilligers. De gemeente heeft er een prachtig project van gemaakt. Er zijn 10 individuele hokken en 7 grote kennels waar de honden bij elkaar zitten en in roedels leven. Grote honden bij elkaar, kleine honden en de pups bij elkaar. Alle honden in het asiel worden gevaccineerd en ontwormd, volwassen teefjes worden gesteriliseerd, dat alleen al is een enorme kostenpost.

 

De vrijwilligers zet zich met man en macht in voor de dieren en met behulp van steun van de gemeente, vrijwilligers en adopties wordt de verzorging van de dieren betaald.

 

Bezoekers van het asiel geven niet snel donaties omdat het heel mooi, nieuw en luxe is (zelfs zwembaden in de grote hokken, het is hier in de zomer enorm heet).

 

Nu is niet alles wat het lijkt en dat is ook hier het geval. Elke cent die ze krijgen (de vele vrijwilligers zetten zich op alle mogelijke manieren in om geld te verdienen, of het nu is d.m.v. collectes, inzamelen en verkopen 2e hands goederen, naaien hondenmanden en verkopen etc. ), wordt direct gebruikt voor de dieren. Er werd zelfs en modeshow georganiseerd.

 

Het asiel is zo goed en de vrijwilligers zetten zich zo in dat dit alles ook tegen hen werkt. Van heinde en ver brengen de mensen de honden naar La Nucia en niet meer naar de gemeente waar de honden gevonden worden. Geen enkele vrijwilliger kijkt nog verbaasd op wanneer de honden vastgebonden aan de bomen achtergelaten worden in de buurt van dit asiel, de brengers van de honden weten wel dat het asiel geen dieren van andere gemeenten aan mag nemen en om ze toch van een zekere dood te redden laten ze ze achter in de omgeving van het asiel.

 

Het asiel is overvol, de vrijwilligers werken zich helemaal een slag in de rondte om de dieren de verzorging en aandacht te geven die ze verdienen.

 

Alle dieren die gebracht worden krijgen de best mogelijke verzorging en goed voer. In het asiel is dag en nacht iemand aanwezig om te voorkomen dat onverlaten “gekke dingen” uithalen met de dieren. Wij weten dat in meerdere asielen honden mishandeld werden door dierenbeulen die zich ongeoorloofd toegang verschafte. Ook in La Nucia werden honden vergiftigd. Er lopen ’s avonds vreemde types om het asiel en we zijn ook bang dat er honden gestolen worden voor de jacht of voor het trainen van vechthonden etc.

 

Kortom een fantastische inzet van de medewerkers waarbij het belang van de honden absoluut voorop staat!

Copyright © All Rights Reserved