Het asiel

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

Het asiel van La Nucia

 

Routebeschrijving naar het asiel:

 

  • In la Nucia gaat u op rotonde nummer 1 (dat is bij de Lidll supermarkt) richting Guadalest.
  • Na 100 meter gaat u weer rechts (Cami), u ziet dan het bord "protectora animales".
  • Na weer 100 meter, rechts.

 

Het asiel is geopend:

's ochtends van 10.00- 13.00 uur

En 's middag van 16.00 - 18.00 uur ('s zomers) of van 17.00-19.00 uur ( 's winters).

 

Zaterdagmiddag en Zon- en feestdagen gesloten.

 

De coordinaten voor uw TomTom zijn: N 38º 36.44 en W 0º 08.037

 

Voor advies over de asielhonden kunt u het beste in de ochtend naar het asiel komen, dan zijn de meeste vrijwilligers aanwezig. De deur staat tijdens de bezoektijden open en u bent van harte welkom kennis te komen maken met de dieren.

 

Telefoonnumer : +34648100640

 

Wat achtergrond informatie

 

Door de inzet van Nederlandse en Spaanse dierenliefhebbers opende de gemeente La Nucia in 2006 een eigen asiel. Dit asiel wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit Nederlandse en Spaanse vrouwen. Het asiel is verbonden met Sphoek die meer dan de helft van de honden bemiddelt.

Door adopties en het werven van fondsen is Sphoek in staat 54% van alle asielkosten voor hun rekening te nemen.

 

Indeling van het asiel

 

De nieuwe honden worden geplaats in individuele kennels. Daar blijven ze enkele dagen in afwachting van hun baas. Komt deze niet opdagen dan worden de dieren ontwormd en gevaccineerd. Teefjes met uitzondering van de pups, worden gesteriliseerd.

 

De honden gaan daarna in één van de 7 parken, teefjes en reuen zitten gemengd. In de parken, dit zijn grote ruimtes waar de dieren in roedels bij elkaar zitten, zijn nachthokken en afdakken om de dieren tegen weersinvloeden te beschermen.

 

Ook hebben alle parken grote betonnen bakken die we kunnen vullen met water en de honden in af kunnen koelen als het warm is.

 

Hele jonge pups hebben nog geen afweerstoffen. Deze gaan tot ze gevaccineerd zijn veelal naar gastgezinnen. Daar lopen ze minder gevaar en worden ze meteen goed gesocialiseerd. Dit is van belang voor de rest van hun leven.

 

Het aanbod van de honden is heel groot, zo'n 850 op jaarbasis (uiteraard komen er ook heel veel katten). Helaas worden er niet veel katten geadopteerd. Alleen de speciale katten, met blauwe ogen en/of lang haar zijn in trek. Daarom is ook hier in Spanje castratie/sterilisatie van de katten heel belangrijk.

Ontstaan van het asiel

In 2005 bleek dat gemeente La Nucia een contract had getekend met een asiel in Alicante (dat 45 km verderop ligt) om de straten vrij te houden van honden en katten. Onder druk (protest- en handtekeningenacties) van dierenbeschermers ter plaatse en vele gesprekken met de wethouder (waaronder Engelien, medeoprichtster en voorzitter van het latere Sphoek) heeft de bugemeester besloten een eigen asiel te bouwen. Een van de doorslaggevende motivaties voor de gemeente om het contract met het asiel van Alicante te annuleren, was het feit dat er mogelijkheden voor adopties waren zelfs vanuit Nederland.

 

Het asiel kwam eind 2005. In maart 2006 werd het geopend. Sinds die tijd wordt het gerund door Spaanse en Nederlandse vrijwilligers cq. bestuursleden. De gemeente heeft er een prachtig project van gemaakt. Er zijn 11 individuele hokken voor nieuwe, zieke of recentelijk geopereerde honden. Daarbij zijn er 7 grote hokken waar de honden bij elkaar zitten en in roedels leven. Grote honden bij elkaar, kleine honden en de pups bij elkaar. Alle honden in het asiel worden gevaccineerd en ontwormd, volwassen teefjes worden gesteriliseerd, dat alleen al is een enorme kostenpost.

 

De vrijwilligers zet zich met man en macht in voor de dieren. Wij zijn de gemeente dankbaar dat ze ons de kans gegeven hebben deze dieren op te vangen en met de steun die ze ons geven. Het asiel heeft auto, telefoon, stroom, water van de gemeente en een kleine maandelijkse bijdrage. De rest moet door de vrijwilligers bij elkaar gesprokkeld worden. Ook uit de adopties en donaties wordt de verzorging van de dieren betaald.

 

Bezoekers van het asiel geven niet snel donaties omdat het heel mooi, nieuw en luxe is (zelfs betonnen zwembakken in de grote hokken, het is hier in de zomer enorm heet).

 

Nu is niet alles wat het lijkt en dat is ook hier het geval. Elke cent die ze krijgen (de vele vrijwilligers zetten zich op alle mogelijke manieren in om geld te verdienen, of het nu is d.m.v. collectes, inzamelen en verkopen 2e hands goederen, naaien hondenmanden en verkopen etc. ), wordt direct gebruikt voor de dieren.

 

Het asiel is zo goed en de vrijwilligers zetten zich zo in dat dit alles ook tegen hen werkt. Van heinde en ver brengen de mensen de honden naar La Nucia en niet meer naar de gemeente waar de honden gevonden worden. Geen enkele vrijwilliger kijkt nog verbaasd op wanneer de honden vastgebonden aan de bomen achtergelaten worden in de buurt van dit asiel. De brengers van de honden weten wel dat het asiel geen dieren van andere gemeenten aan mag nemen en om ze toch van een zekere dood te redden laten ze ze achter in de omgeving van het asiel.Daarom is er sinds enige tijd een buitenhok waar altijd vers voer, water en een mand staat zodat mensen gevonden dieren anoniem achter kunnen laten en niet meer aan bomen hoeven te binden. Ze kunnen dan de kooi afsluiten met een hangslot dat aan de deur hangt.

 

Het asiel is overvol, de vrijwilligers werken zich helemaal een slag in de rondte om de dieren de verzorging en aandacht te geven die ze verdienen.

 

Alle dieren die gebracht worden krijgen de best mogelijke verzorging en goed voer. In het asiel is dag en nacht iemand aanwezig om te voorkomen dat onverlaten “gekke dingen” uithalen. Wij weten dat in meerdere asielen honden mishandeld werden door dierenbeulen die zich ongeoorloofd toegang verschaften. Ook in La Nucia werden honden vergiftigd. Er lopen ’s avonds vreemde types om het asiel en we zijn ook bang dat er honden gestolen worden voor de jacht of voor het trainen van vechthonden etc.

 

Kortom een fantastische inzet van de medewerkers waarbij het belang van de honden absoluut voorop staat!

 

MAAR WE HEBBEN UW STEUN DRINGEND NODIG OM ONS WERK VOORT TE KUNNEN ZETTEN.

Copyright © All Rights Reserved