Heupdysplasie

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

 

VOORKOMEN VAN HD;

 

Symphysiodese; Honden die nog geen klachten van HD hebben, maar wel behoren tot een ras met een

verhoogd risico op HD kunnen op een leeftijd van 12 tot 16 weken gescreend worden.

Hierbij worden röntgenfoto’s van de heupen gemaakt en er wordt getest of de heupbanden

strak genoeg zijn door middel van de ortholanietest. Op basis van de uitkomsten van het

screeningsonderzoek kan besloten worden tot een vroegtijdige kleine operatieve ingreep, d.w.z. uiterlijk op

16 weken leeftijd,de symphysiodese. Hierbij wordt een deel van de groeicapaciteit van het

bekken uitgeschakeld. Dit heeft tot gevolg dat de heupkoppen als het ware gekanteld

worden. Voordeel van deze vroege ingreep is dat de heupen zich normaal kunnen

ontwikkelen en er geen artrose ontstaat.

EEN DIERENARTS WAAR WIJ MEE SAMENWERKEN HEEFT IN AMERIKA EEN OPLEIDING GEVOLGD; HIERDOOR KUNNEN WIJ EEN GRANDIOZE OPTIE BIEDEN.

 

Preventie HD

 

Hoe vreselijk is het voor je hond om HD te hebben. Een leven vol pijn, niet goed kunnen bewegen; niet kunnen spelen of stukken te kunnen wandelen. Het beinvloedt niet alleen zijn/haar leven maar ook dat van jou. Wanneer deze problemen er eenmaal zijn dan is er eigenlijk geen goede oplossing.

 

Wij hebben een geweldige dierenarts in Spanje die bij hele jonge pups een ingreep uit kan voeren om HD te VOORKOMEN. Een kleine ingreep met enorme positieve gevolgen.

 

Bij pups worden heupfoto's gemaakt en wanneer blijkt dat ze waarschijnlijk HD kunnen ontwikkelen wordt via een super kleine ingreep de groei van de heup op een zeer gunstige manier beinvloed zodat er een mooie heupkom gevormd wordt. Wij zijn er super trots op dat we bij sommige honden deze service kunnen bieden. DIT IS NOG EENS DIERENBESCHERMING WAAR WIJ HELEMAAL BLIJ VAN WORDEN.

 

 

Symphysiodese/ JSD

 

Symphysiodese is een relatief kleine chirurgische ingreep waarbij de groei vanuit het schaambeen wordt stilgelegd.

 

Dit bereikt men door het gedoseerd verhitten van de groeischijf in de naad van de twee schaambeenderen. Het effect hiervan is dat het bekken uiteraard nog steeds blijft groeien maar zodanig dat de heupkommen beter de heupkoppen gaan bedekken. Deze ingreep is zeer effectief bij honden tot 12 weken met heupdysplasie; in grote studies bleek de ingreep bij patiënten in meer dan 85% effectief.

 

Door middel van lichamelijk en röntgenologisch onderzoek kan men beoordelen of deze ingreep de ontwikkeling van heupdysplasie kan tegengaan. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het Penn Hip onderzoek. Omdat deze ingreep zo effectief en weinig belastend is voor de patiënt raden wij sterk aan alle honden van rassen met verhoogd risico op HD op 10 weken leeftijd deskundig te laten onderzoeken !

 

Voorkomen is beter dan genezen. Hoe heerlijk is het om iets voor je pup te kunnen doen waardoor je kunt voorkomen dat hij/zij op latere leeftijd een fijn en pijnloos leven lijdt.

 

SPHOEK betaalt een gedeelte mee wanneer u uw sphoekhond laat HELPEN.

 

De ingreep kan worden uitgevoerd in Spanje bij een bijzonder geavanceerde dierenkliniek;

 

 

http://www.veterinariamarinabaixa.com/

 

Wij denken ook aan de toekomst van onze honden;

 

WANNEER ONZE ADOPTANTEN BEREID ZIJN IETS MEER TE BETALEN VOOR HONDEN DIE DEZE INGREEP HEBBEN ONDERGAAN.

 

HEBBEN ZE NIET ALLEEN zelf EEN HOND ZONDER HEUPPROBLEMEN, MAAR KUNNEN DMV DEZE BIJDRAGE EN DONATIES OOK ANDER PUPS GEHOLPEN WORDEN .

 

 

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved