medisch

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

Medisch

 

Honden uit het buitenland lopen een klein risico om bepaalde ziektes mee te nemen naar Nederland. Het moeilijke is dat ze niet altijd van tevoren aantoonbaar zijn. Vaak is het zo dat dit zich pas openbaart d.m.v. bloedonderzoek als de hond echt ziek is en/of symptomen heeft. Dit kan ook maanden tot jaren later zijn.

Let wel: het aantal besmette honden in Nederland is zeer klein!!

Geen rede tot bezorgdheid wanneer de hond zich gewoon gezond gedraagt.

Maar wanneer er twijfels zijn over zijn/ haar gezondheid, bespreek dit dan zeker met de dierenarts of neem contact op met ons.

  • leishmania, symptomen, behandeling
  • Erlichia
  • Hartworm (in 5 jaar tijd ben ik het hier één keer tegengekomen)
  • Diaree
  • Giardia
  • Heupdysplasie uniek: behandeling om HD te voorkomen bij pups
  • Huisdierenverzekering
  • Grootbrengen pups

Ook Nederlandse honden kunnen Mediterrane ziektes hebben zonder dat hun eigenaren het beseffen. Velen nemen hun hond mee op vakantie naar zuidelijke landen (soms op maar een paar uur rijden van Nederland) zonder hun hond extra te beschermen.Wanneer de hond dan (soms jaren later) ziek wordt denkt niemand meer aan die ene keer dat Fifi mee op vakantie was. Sommige Nederlandse dierenartsen zetten zich af tegen buitenlandse honden, hoogst waarschijnlijk omdat ze er niet genoeg geïnformeerd zijn over de symptomen en behandelingen van Mediterrane ziektes. Misschien toch niet echt handig?

 

Dierenartsen in Nederland

Vrij frequent attenderen wij onze adoptanten in Nederland dat de verschillen in tarieven die de dierenartsen hanteren enorm zijn. Het is altijd zinvol om eens rond te bellen bij dierenartsen in de omgeving om te informeren naar de tarieven. Het loont beslist de moeite! Moet uw hond een bloedtest ondergaan dan kunt u vooraf eens informeren naar de prijs.Het bloed hoeft alleen maar opgestuurd te worden en wordt onderzocht in een laboratorium. Het is geen moeilijke of duren handeling. Ook kan er niet veel verschil zitten in het tarief voor een vaccinatie.

 

Weet u een dierenarts die schappelijk is , dan stellen we het heel erg op prijs wanneer u ons het adres e-mailt, zodat wij een overzicht voor onze vrijwilligers kunnen maken. info@sphoek.com

Copyright © All Rights Reserved