leishmania behandeling

Behandeling

HET BUITENLANDSE HONDENFORUM IS NAAR ONZE MENIG DE PLAATS WAAR U ZOVEEL MOGELIJK INFORMATIE KUNT KRIJGEN:Wanneer bij de hond Leishmaniose is aangetoond, is het belangrijk om zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen. In principe is de hond goed te behandelen. Maar wanneer de behandeling niet tijdig wordt ingezet kunnen honden aan deze ziekte overlijden.


De eerste keus (volgens Utrecht) is de behandeling met Allopurinol tabletten. Deze worden bij mensen gebruikt tegen jicht.

De dosering is 20 mg/kg lichaamsgewicht per 24 uur verdeeld over 3 doses.


(sommigen dierenartsen bevelen 10 mg/kg lichaamsgewicht aan). De dosis verdelen over 2x en nog beter 3x per dag.Zelf zet ik een telkens de wekker een aantal uren vooruit als geheugensteuntje.


Bv een hond van 30 kg krijgt 600 mg allopurinol per dag.

8.00 uur 200 mg, 16.00 uur 200 mg en 24.00 uur 200 mg. Dit is natuurlijk in te stellen op je eigen leven. Maar belangrijk is wel dat het goed verdeeld over de dag gegeven wordt.

Deze behandeling moet een half jaar gegeven worden en kan de nieren iets of wat aantasten doordat het een gruislaagje achterlaat in de nieren. Er kunnen evt. nierstenen door ontstaan. Maar dat herstelt meteen na het staken van deze behandeling.

Tijdens de behandeling moet je wel de lever en nieren regelmatig laten testen, Het is belangrijk dat deze goed zijn. Nierinsufficientie is nl. een van de grootste doodsoorzaken van LM.

Allopurinol heeft weinig tot geen bijwerkingen. Het kan zijn dat de hond af en toe misselijk wordt (braken). En de tabletten geven een neerslag in de urine. Dit zie je als je de urine zou opvangen, er komt dan onder in het potje na een aantal uren een laagje kristallen te zitten. Daarom het advies na een jaar een pauze van 2 maanden in te lassen om het risico op nierstenen te beperken.


Verwacht niet dat de tabletten binnen 1 week verbetering geven. Meestal duurt het een aantal weken voor je zichtbaar veranderingen ziet bij de hond.


Na een half jaar moet de hond opnieuw gecontroleerd worden. De gewone lm test heeft geen nut omdat de titer waarde nog een periode positief aangeeft. Ondanks dat de symptomen weg zijn en de hond gezond oogt, zou deze test dan toch een positieve uitslag geven door de nog aanwezige antistoffen in het lichaam.

Beter is het om een totaal bloedbeeld te laten bepalen. De totaaleiwitten geven aan of er wel of geen ontstekingen bezig zijn in het lichaam.

Is dit allemaal rustig dan is de ziekte weer in slaaptoestand gebracht.


Ook al is uw hond na deze 6 maanden "genezen" verklaard, de ziekte kan altijd weer ontwaken. Blijf dus de hond controleren op terugkerende symptomen.

Ook kunt u preventief eens per half jaar een algeheel bloedbeeld laten testen.


Mensen vragen wel eens waarom dan niet voor altijd preventief allopurinol blijven geven?

Door de neerslag die ontstaat, zou dit een te grote belasting zijn voor de nieren. Daarom is het beter om na een half jaar te stoppen.


Mocht de behandeling met allopurinol niet aanslaan kun je altijd nog de injecties met Glucantime (glucantamine) proberen. Dit middel is effectiever tegen LM maar geeft ook meer bijwerkingen. Althans in de hoge dosering van Utrecht. Ervaringen laten zien dat de lage dosis die we van Spanje aanhouden praktisch geen bijwerkingen geven.

Wel is het een grote belasting voor de lever en nieren, belangrijk dus om deze te controleren voor je begint met deze behandeling


Glucantime

Het is verstandig om in ieder geval eerst twee weken alleen Allopurinol te gebruiken.

Na deze twee weken ga je over op een kuur Glucantime.

De Allopurinol verlamt slechts de parasiet, waardoor deze na een poosje

weer even vrolijk actief wordt.

De Glucantime doodt waardoor de kans dat ze ziekte terug komt kleiner is.

In Spanje wordt deze behandeling eigenlijk altijd gebruikt.

Het is absoluut noodzakelijk om Leishmania in een erge vorm te behandelen mét.

De Glucantime wordt onderhuids ingespoten.

De dosering verdeeld in 2 doses, maar denk eraan dat je de eerste twee dagen

de dosering halveert!!!!

Pas op de derde dag geef je de volledige dosering.

De kuur is 30 dagen. Er zijn wel een paar restricties... de lever- en nierwaarden moeten goed zijn.

Want als de nieren het niet aankunnen, kun je het vergeten. Die krijgen een

behoorlijke klap van beide medicijnen.

Wel kun je homeopathisch het lichaam ondersteunen.

Om de nieren te helpen, kun je Solidagodruppeltjes of tabletten geven. De weerstand is ook

een heel belangrijk punt; een emulatievitaminepreparaat per dag is eigenlijk een must!


Je kunt ook beslissen meteen met de injecties te beginnen i.p.v. alleen een behandeling met Allopurinol te geven. Dit verhoogt de kans op genezing. Allopurinol verlamt de ziekte waarna deze weer kan ontwaken.

Glucantime zou de parasiet doden.

Als je eerst een half jaar Allopurinol gebruikt en dan besluit de injecties te geven dan is de kans op totaal herstel kleiner omdat de parasiet zich door de Allopurinol terug trekt in het beenmerg en dan kan de glucantime hem minder goed bereiken.

Maar ook dan nog kan de hond behoorlijk opknappen van de injecties.


Mijn persoonlijke advies is nu na mijn ervaringen om zo snel mogelijk met glucantime te beginnen omdat de hond dan veel meer kans heeft op totale genezing.Milteforan (tekst van ST. AAI mei 2008)

In Nederland wordt momenteel ook gekozen voor een vrij nieuw medicijn, Milteforan.

Dit medicijn belooft de mogelijkheid te hebben de parasiet te kunnen doden, en heeft volgens de fabrikant geen of weinig bijwerkingen, en is niet zeer belastend voor de nieren.

Wel moet de leverfunctie toereikend zijn, dit ter beoordeling van de dierenarts.

De werkzame stof in Milteforan, miltefosine genaamd, kan ook doordringen in het beenmerg en de organen, waar de parasiet zich bij voorkeur terugtrekt, en ter plekke de parasiet vernietigen.

Het medicijn heeft daarvoor wel tijd nodig, dus de kuur moet absoluut worden afgemaakt.

De Milteforan moet 28 dagen aaneenvolgend worden gegeven.

De dosering van de oplossing (20 mg/ml) is 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht per dag, over de maaltijd of een gedeelte van de maaltijd. (Bij voorkeur dan het eerste gedeelte van de maaltijd om zeker te zijn dat de hond de volledige dosis binnen krijgt).

Belangrijk hierbij is dat de hond voor en tijdens de behandeling wordt gewogen, om de juiste dosering te behouden!

Onderdoseren geeft niet het gewenste resultaat en zal resistentie van de parasiet tegen de medicatie kunnen opleveren, overdosering geeft geen extra resultaat en kan schadelijk zijn.

Na de kuur heeft de Milteforan nog een lange nawerking van ongeveer 4 weken.

Als mogelijke bijwerkingen vermeld de fabrikant braken (misselijkheid?) en diarree, met name in de eerste 7 dagen.

Er is nog weinig ervaring met de uiteindelijke resultaten van deze medicatie, zeker op lange termijn. Enkele bij Stichting AAI bekende honden zijn met Milteforan behandeld en goed opgeknapt. Opvallend daarbij was wel, dat deze honden pas echt zichtbaar verbeterden tegen het eind of kort na de afronding van de kuur. Dit kan echter toeval zijn!

Miltefosine wordt al langere tijd gebruikt bij de behandeling van mensen met Leishmaniose, de resultaten daarbij zijn wisselend tot goed (vergelijkbaar met de resultaten van Glucantime), afhankelijk van de soort Leishmaniose welke behandeld wordt.

Milteforan kan samen met Allopurinol worden gegeven.

De door de fabrikant van Milteforan geteste dosering Allopurinol is dan 10mg/per kg lichaamsgewicht van de hond.Na de behandeling

Ook al is uw hond na de behandeling "genezen" verklaard, je moet er altijd rekening mee houden dat het een chronische ziekte is en dat de symptomen dus kunnen terug keren.

De ziekte is als het ware weer in slaap gebracht en kan altijd weer wakker worden.

Houd uw hond dus goed in de gaten.

(al zegt men dat na een juiste behandeling met Glucantime de ziekte niet meer terug hoeft te komen)

Gaat de hond weer symptomen vertonen begin dan meteen weer met de behandeling van Allopurinol/Glucantime of Milteforan. Het kan zijn dat dit al na enkele maanden is, maar de ziekte kan ook weer jaren weg blijven.


Stress verlaagt de weerstand van de hond waardoor de LM wakker kan worden. Probeer erge stress situaties voor de hond te voorkomen. Geef de hond een stabiele rustige omgeving.


Ook het gebruik van cortisonen (zoals prednison) vermindert de natuurlijke weerstand van de hond waardoor de ziekte kan terug keren.

Probeer daarom het gebruik te voorkomen. Gebruik het alleen kortdurend of als het echt niet anders kan.

Ook narcose kan de weerstand ernstig verlagen. Laat dat alleen doen als de hond weer stabiel is of als het echt niet anders kan. Ook een hond enten is een risico. Dit tast de weerstand aan waardoor de ziekte weer actief kan worden. Ik geef het advies om niet te enten als de hond nog niet stabiel is.


Bron: Stichting Dierenhulp zonder grenzen


 


Stichting Sphoek

Maanvlinderlaan 5

5641 CE EINDHOVEN

 

E-mail: info@sphoek.com

 

Bankgegevens Sphoek :


NL40  INGB  0005 232838

BIC:  ING BNL 2A


KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430

RSIN nummer 819120625

UBN nummer  2866431

Wanneer u doneert via deze ONLINE DONEREN App moeten wij daarover een bepaald percentage afstaan. 


Wanneer u rechtstreeks via ons rekeningnummer doneert komt het volledige bedrag op rekening van SPHOEK

NL40  INGB  0005 232838

BIC:  ING BNL 2A