De reis

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

De reis

 

 

 

Wanneer kan de hond vertrekken?

 

Wij zijn afhankelijk van:

- de dierenarts (testen, eventueel steriliseren, chippen etc.),

- van mensen die naar Nederland gaan en honden mee willen nemen,

- of er op de betreffende vlucht nog plaats is

- of u die datum de hond af kunt halen,

- of we het vervoer naar Alicante kunnen regelen,

- of wij een vrijwilliger beschikbaar hebben voor opvang op de luchthaven in NL.

 

 

 

Gemiddeld duurt het een week of 4, maar wij kunnen u pas zekerheid geven wanneer de vlucht geboekt is.

Wij adviseren u niet eerder vrij te nemen om teleurstelling en stress (zowel bij u als bij ons) te voorkomen.

De reis naar Nederland gaat per vliegtuig. In het verleden zijn ook wel eens honden met speciaal vervoer over de weg gegaan. Maar het is een lange rit . Vliegen is voor de honden een stuk comfortabeler

 

 

Wanneer u bij ons een hond reserveert, gaan wij op zoek naar mensen die vanaf Alicante naar Nederland reizen (met Transavia) en het dier op hun ticket mee willen nemen. Vaak zijn dat SPHOEK medewerkers of familieleden, vrienden of kennissen van SPHOEK medewerkers.

 

Transavia accepteert maximaal 2 kennels per vlucht. Dit zijn speciale kunsstof kennels goedgekeurd door de vliegmaatschappij.

Kleine hondjes tot 10 kg. mogen als handbagage in een speciale tas in de cabine. Per vlucht mogen er 4 hondjes in de cabine reizen.

 

De overdracht

Bij de overdracht van de hond, meestal op de luchthaven van aankomst, worden de adoptiepapieren ondertekend en de hond aan u overgedragen.

 

Wij vragen adoptanten die hun hond af komen halen mee te nemen: water, een drinkbakje en een rol keukenpapier.

De honden hebben namelijk een tijd in de transport kennel gezeten en dan ook nog stress….een ongelukje kan zomaar gebeuren. Vergeet u niet om een halsband en hondenriem mee te nemen!

 

Tip: Wanneer u de riem om uw schouders hangt tijdens het wachten bent u herkenbaar voor anderen die een hond af komen halen en kunt u misschien gezamenlijk de wachttijd doden.

 

Wanneer de hond speelgoedjes heeft zullen wij deze meegeven in de transportkennel. De meeste asielhonden hebben geen speelgoed, ze leven in groepen en speelgoed of kluifjes zou jaloezie en ruzie kunnen uitlokken. Vaak geven we in de vliegkennel toch een speelgoedbeestje mee zodat u meteen iets heeft met hun eigen geur.

 

 

Aankomst op de luchthaven in Nederland

 

De ontvangst op de luchthaven is altijd een bijzonder feestelijke gebeurtenis.

 

Wij vinden het heel leuk om zo nu en dan foto’s te ontvangen en te horen hoe het met uw nieuwe gezinslid gaat. Dat motiveert ons ook weer om door te gaan.

 

Wanneer u foto's en verhaaltjes over uw hond naar ons e-mailt dan kunnen wij dat bij het nieuws zetten. Op die manier kan iedereen meegenieten en zien wat voor leuke honden wij bemiddelen.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved