De enige hond in huis

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

De enige Hond in Huis

 

 

 

 

Mensen nemen vaak een asielhond om een zeer geliefde en helaas overleden hond te vervangen. Het duurt ongeveer twee dagen voordat een hond aan een nieuwe omgeving gewend is het het duurt ongeveer twee weken voordat hij elke zwakte in die omgeving gaat uitbuiten, waardoor hij in rang stijgt.

 

Mensen hebben gewoonlijk een maand nodig om met hun nieuwe hond bevriend te raken en zijn specifieke eigenaardigheden te leren kennen. Maar dan is het te laat en heeft de hond u met dik twee weken verslagen !

 

Binnen een paar dagen heeft de hond alle rangverhogende gebieden onderzocht en in de dagen erna gaat hij zijn rechten daarop vaststellen terwijl wij gewoon denken dat de hond gewend begint te raken. Vervolgens kijkt hij naar de heersende rangorde bij de mensen en begint het opklimmen. In de meeste gevallen doet hij dat zonder dat iemand van het gezin het doorheeft.

Het hebben van één hond leidt er vaak toe dat die hond in huis veel meer bewegingsvrijheid krijgt dan hij zou hebben gehad als er twee of drie honden waren. We vinden het niet erg om de hond in de keuken te laten als hij gezelschap heeft van andere honden, maar we vinden het zielig om de enige hond in huis alleen te laten.

 

 

 

Als we niet oppassen kan er een overmatige hechting ontstaan waardoor het onmogelijk wordt de hond zelfs maar voor heel even alleen te laten, we creëren daarmee als het ware ‘verlatingsangst’. En dit met alle gevolgen van dien: het bevuilen van het huis, vernielzucht, huilen, blaffen, graven rondom deuren en ramen in een poging te ontsnappen om ons te volgen, zelfmutilatie etc.

 

De ervaring leert dat dit het meest voorkomende probleem is van mensen die een asielhond in huis hebben genomen. We neigen tot overcompensatie voor wat wij denken dat de hond in het verleden heeft meegemaakt. Veel eigenaren laten de hond in hun slaapkamer slapen in plaats van hem alleen in de keuken op te sluiten. De meeste eigenaren willen geen verantwoordelijkheid dragen voor een asielhond tenzij er iemand het grootste deel van de dag thuis is om hem gezelschap te houden. Dezelfde tweewekenregel geldt voordat de problemen de kop opsteken. Omdat de hond 24 uur per dag in menslijk gezelschap verkeert, in de slaapkamer slaapt, ons volgt van kamer naar kamer, zelfs probeert samen met ons het toilet in te gaan, komen we er na een uitje zonder hond achter dat hij de eenzaamheid van het alleen zijn niet verdraagt maar dan is het kwaad al geschied. Het is normaal maar vreselijk verkeerd om de hond op zijn kop te geven voor wat hij heeft misdaan tijdens onze afwezigheid. Dit verhoogt de angst alleen maar omdat de hond spoedig leert dat alleen gelaten worden een voorbode is van afwijzing en straf.

 

Voorkomen is beter dan genzen! Als u een asielhond neemt die de enig hond in uw huishouden zal zijn, kies dan meteen – net als met het instellen van de rangstructuur - voor de aanpak die u zich had voorgenomen. Geef de hond vooral het gevoel dat hij gewenst is, maar zorg er ook voor dat deuren dichtgedaan kunnen worden als u door het huis loopt. Leer meteen vanaf de eerste dag dat tien minuten alleen gelaten worden in de keuken hem de beloning oplevert van uw terugkomst en een lekker koekje. Met een beetje training zorgt u voor een heel gelukkige hond!

 

(Met dank aan Wieteke Oosterhaven)

 

Copyright © All Rights Reserved