Voorbereiding

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding

 

 

De voorbereiding is niet alleen leuk, maar haalt meteen de zenuwen een beetje weg.

 

Wat heeft u nodig:

 

 • Voer- en drinkbak bij voorkeur op een standaard. De honden in het asiel, ook de pups, zijn gewend dat ze de hele dag over water, maar ook brokjes kunnen beschikken. Dat kunt u ook doen. U hoeft niet bang te zijn dat de hond zich zal overeten. Dat doen ze niet.
 • Voedsel, gebleken is dat voor de eerste periode voer van Royal Canin omdat dit voer de minste probelemen oplevert voor maag en darmen.
 • Speeltjes.
 • Een mandje , kleedje of matrasje.
 • Hondenshampoo.
 • Pipetjes tegen vlooien- en teken (let op dit middel verdeelt zich via het vet op de huid, daarom 2dagen voor en 2 dagen na het aanbrengen niet wassen).
 • Ontwom middel.
 • Een borstel of een kam.
 • Een kamerbench
 • Wij kunnen desgewenst zorg dragen dat uw hond arriveert voor een passende halsband, eventueel een anti ontsnappingstuig op maat gemaakt, en ook maken onze vrijwilligers zelf riemen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de asieldieren die minder geluk hebben dan uw hondje.
 • Ook kunt u via ons een veiligheidsgordel voor achterin de auto bestellen en een adreskokertje. Ook hiervan komt de opbrengst ten goede aan de achtergebleven asieldieren.

 

Ziekenkostenverzekering

Wij attenderen u er op dat er een mogelijkheid bestaat om een ziekenkostenverzekering voor uw hond af te sluiten. Daarover kunt u op internet de nodige informatie vinden.

 • Er is veel verschil in premie, maar ook qua dekking zijn de verzekeringen heel verschillend. Het kan heel handig blijken een verzekering.

 

 

 

Tips

 • De halsband. Deze moet zo strak zitten dat de hond nooit zijn kop uit de band mag trekken. Probeer zelf of je de band over de kop kunt trekken!! Heel veel mensen doen de band niet strak genoeg en in paniek situatie kan de hond dan weglopen. Door het niet nemen van deze simpele maatregel vallen heel wat honden ten slachtoffer aan het verkeer.
 • Laat in het begin de hond nooit alléén in de tuin. Ook al is het hek nog zo hoog of diep in de grond. Honden zijn heel vindingrijk en zien mogelijkheden die u over het hoofd ziet.
 • Gebruik liever geen flex riemen, deze schieten heel vaak uit de hand. Zeker wanneer de baas het riempje niet gebruikt dat erbij geleverd wordt. Neem een lekkere stevige riem die ook niet gemakkelijk doorgebeten kan worden.
 • Wanneer er visite binnenkomt bent u vaak meer gefocust op de gasten dan op uw hond. En dat is dan net zo'n momentje dat ze ineens de benen nemen. U kunt de hond bijvoorbeeld in de kennel stoppen voordat u de deur opent. Maar u kunt ook een reserve riem ergens in uw huis vastmaken en hem even daaraan vastleggen totdat iedereen is gaan zitten. Of u neemt de hond aan de riem mee naar de deur.
 • Let op dat de hond niet uit de auto springt op het moment dat u de autodeur opent... u kunt de hond vastmaken op de achterbank met een speciale veiligheidsgordel (let op dat hij hem niet doorknaagt) . Of de hond in de auto vervoeren in een bench.
 • U kunt in de eerste periode de hond dubbel aanlijnen, dmv twee halsbanden en twee riemen of één halsband en een tuig en ieder voorzien van een riem. Mocht er dan iets breken of misgaan heeft u altijd nog een extra zekerheid. Bij hele angstige honden of gewoon voor uw eigen gemoedsrust kunt u ook gebruik maken van een anti ontsnappingstuig. Deze tuigen hebben nog een extra tailleband deze kan niet over de borstkas van de hond getrokken worden en de hond kan er niet uit.
 • Via NDG.nl kunt u de microchip op uw naam zetten, doe dat zo snel mogelijk. U kunt dit ook bij uw dierenarts laten doen.
 • Hang een adreskokertje aan de halsband met daarin uw naam en telefoonnummer, mocht de hond onverwacht de benen nemen, dan kunnen ze u meteen bellen.

 

Leibanden, halsbanden , veiligheidstuigen, adreskokertjes en veiligheidsgordels voor honden zijn verkrijgbaar via ons. U heeft het dan lekker gemakkeljk, de hond komt met eerste klas materiaal aan en.....de opbrengst hiervan komt ten goede aan de asieldieren.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved