Onze activiteiten

 

Stichting Sphoek Maanvlinderlaan 5 5641 CC Eindhoven E-mail: info@sphoek.com

Bankgegevens Sphoek : IBAN: NL40 INGB 0005 232838 BIC: INGBNL2A KvK Alphen aan den Rijn: nr. 27314430 UBN nummer: 2866431

Geregistreerd bij de RVO

Stichting Sphoek

 

Wij zijn vrijwilligers die ons inzetten voor het dierenwelzijn in Spanje.

Daarmee is het in Spanje slecht gesteld.

 

Dieren worden door de wet niet of nauwelijks beschermd.We kennen allemaal de gruwelijke beelden van mishandelde en verhongerende dieren. Dit is voor veel honden de dagelijkse realiteit.

 

Vaak is er weinig tegen te doen en wordt er wanhopig naar oplossingen gezocht om deze dieren te helpen.

Wij helpen samen met het asiel La Nucia deze dieren een veilige haven en medische verzorging te bieden. Daarna moeten ze bemiddeld worden, zodat we ook weer andere dieren kunnen helpen.

 

In Spanje zijn vele locale dieren-beschermers die allemaal los van elkaar functioneren. In de provincie Alicante proberen ze nu de krachten van diverse asielen te bundelen in een federatie.

 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers in Nederland en Spanje kunnen wij het asiel in het Spaanse La Nucia ondersteunen en hulp bieden bij het bemiddelen van de honden.

 

Wij trekken ons het lot van de Spaanse honden aan en proberen de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren.

 

Wij zijn actief in het meedenken over de dagelijkse problemen die zich in het asiel voordoen en helpen mee door het aandragen van oplossingen.

Sphoek is sinds 28-02-2008 ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

PRIVACY VERKLARING

 

Wie zijn wij?

De Stichting Spaanse Honden ook een kans (SPHOEK) is een non-profitorganisatie die het dierenasiel in La Nucía (Spanje) ondersteunt en bemiddelt bij het plaatsen van honden en katten in Spanje en Nederland.

De Stichting is ANBI-erkend.

 

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring en privacy beleid

In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, in geval van betalingen en donaties is uw bankrekeningnummer bij ons bekend.

Ook foto’s en video’s waarop personen te zien zijn worden als persoonsgegevens gezien.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

SPHOEK verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- bestuursleden

- vrijwilligers

- adoptanten

- donateurs

- sponsors

- geïnteresseerden

- andere relaties, b.v. gemeente, bank, verzekeringsmaatschappij.

De gegevens die in ons bestand worden opgenomen zijn NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, emailadres, eventueel bankrekeningnummer.

SPHOEK verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens b.v. medische gegevens, etnische gegevens, e.d.)

 

De gegevens worden uitsluitend voor de werkprocessen gebruikt. Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie over onze asieldieren aan geïnteresseerden, het contact met adoptanten tijdens de adoptieprocedure en de nazorg, contact met vrijwilligers en vluchtbegeleiders.

 

Zorgvuldigheid

SPHOEK gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door bestuursleden en vrijwilligers die deze toegang nodig hebben voor het uitvoeren van de werkprocessen.

Als op de website of in andere publieke uitingen namen of foto’s van vrijwilligers, vrienden, bezoekers of andere relaties worden geplaatst, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming.

SPHOEK doet steeds moeite om de persoonsgegevens correct en actueel te houden. Indien er fouten zijn, wilt u ons dit dan melden zodat wij e.e.a. kunnen corrigeren.

SPHOEK heeft niet de bedoeling om gegevens van jongeren (onder 18 jaar) in het bestand op te nemen. Mocht dit toch gebeurd zijn, meldt het ons zodat wij dit kunnen corrigeren.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

SPHOEK is gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoon van wie gegevens in ons bestand staan heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Voor het bewaren van gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens gerelateerd aan de relatie kunnen bewaard worden om bijvoorbeeld oud-vrijwilligers nog te kunnen contacteren over een activiteit die zij zouden willen helpen organiseren of om informatie die zij op basis van hun kennis en ervaring zouden kunnen hebben. Ook kunnen gegevens langer bewaard worden om bijvoorbeeld adoptanten te contacteren over de door hen geadopteerde hond of kat.

 

Communicatie

Communicatie vindt plaats via onze website, telefoon, e-mail, what’s app, facebook en eventueel andere social media. De voorzitter is tevens communicatiemanager en draagt zorg voor het beheer van de site.

 

Klacht of vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SPHOEK kunt u terecht bij de voorzitter of het secretariaat.

 

Wijzigingen privacy beleid

SPHOEK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie zal op de website beschikbaar zijn.

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

 

Mw. E.J. Steenbruggen (voorzitter ) en Mw MK Albrecht (voorzittersecretaris)

 

 

 

 

 

 

Onze hulp vanuit Nederland bestaat uit:

 • Advertenties plaatsen
 • Screenen en contacten onderhouden met mensen die een hond willen adopteren.
 • Inplannen van de vluchten
 • Verwelkomen van de honden die aankomen en overdragen aan de nieuwe baas
 • Kennels naar de vervoerder brengen
 • Gastgezinnen ondersteunen wanneer er problemen zijn.
 • Adoptanten adviezen geven wanneer het nodig is.
 • Last but not least "improviseren en troublesshooten"

 

 

 

Heel veel van onze vrijwilligers betalen onkosten uit eigen zak. Al het geld wat binnen komt gaat naar de asieldieren.

Door medewerking van Sphoek en de adopties naar Nederland hebben we heel wat dieren kunnen redden.

Jaarlijks komen rond de 850-900 honden in het asiel.

 

Enkelen daarvan worden weer opgehaald door hun baas.

 

Ongeveer 300 honden worden jaarlijks door ons naar Nederland bemiddeld

 

Onze hulp in Spanje bestaat uit:

 

 • Honden herplaatsen en het asiel financieel te steunen voor voer, medicatie, sterilisatie, castratie, bloedtesten, fondsen werven etc.
 • Onze vrijwilligers kennen de honden en zijn bijna dagelijks in het asiel aanwezig.
 • Dagelijks wordt de database voor de honden geactualiseerd en de resultaten hiervan kunt u zien op de website van het asiel en de website van Sphoek. Deze zijn aan elkaar gekoppeld.
 • Ook zijn de vrijwilligers vaak in het asiel aanwezig om bezoekers van het asiel (eventuele adoptanten ) te woord te staan.
 • Onze vrijwilligers brengen de honden die naar Nederland gaan naar de luchthaven in Alicante.

Een klusje waar ze per keer ruim 4-5 uur mee bezig zijn.

 • Wij bezoeken scholen om kinderen voorlichting te geven over omgang met dieren.
 • Wekelijks schrijven we een stukje in een lokaal blad om een bepaalde hond onder de aandacht te brengen.
 • Spaarpotten worden door ons gemaakt en overal in de omgeving van het asiel uit gezet.
 • We coordineren de vluchten en de sterilisaties, castraties en testen.
 • Vangen van zwerfhonden en castratie/sterilisatie om vermeerdering te voorkomen.

Copyright © All Rights Reserved